จำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์ ชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์ ชื่อเดือน ในหนึ่งปีและจำนวนวันในแต่ละเดือน

กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ระดับการศึกษา:
โรงเรียน: โรงเรียนสนามบิน โดย: กฤตยา หินเธาว์
ไฟล์แผนการสอน:
SNB01P1MA01.pdf
จำนวนคนดู 277 ครั้ง
Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 398

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 398

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 398

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 398

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 398

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 398

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 398

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 398

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 398

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 398

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 398

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 398

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 398

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 398

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 398

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 398

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 667

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 667

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 678

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 678

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 678

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 683
Notice (8): Undefined index: HTTP_REFERER [APP\plugins\pi_counter\views\counters\count_page.ctp, line 2]

Strict Standards: Non-static method Configure::read() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 308

Strict Standards: Non-static method Configure::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\configure.php on line 163

Strict Standards: Non-static method CakeLog::write() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 311

Strict Standards: Non-static method String::insert() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\debugger.php on line 311

Strict Standards: Non-static method CakeLog::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\cake_log.php on line 230

Strict Standards: Non-static method App::import() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\cake_log.php on line 180

Strict Standards: Non-static method App::getInstance() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in D:\itel\dlo_front_2\cake\libs\configure.php on line 917

สื่อที่เกี่ยวข้อง

สื่อที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร)

สื่อที่เกี่ยวข้อง (เว็บไซต์)

ใบงาน

ใบความรู้

แบบทดสอบ